DAN GOSPODNJI 5. nedjelja kroz godinu A 5.02.2023.

U spomen na jednog finog i neprilagođenog ‘’daidžu’’

Fra Petar i ef. Lugavić: Multireligijska "država" Tuzla

ŽUPA ROĐENJA BDM ULICE – ZASELAK JASENOVAC

Religija i kultura

DAN GOSPODNJI 5. nedjelja kroz godinu A 5.02.2023.

  Evanđelje, Mt 5, 13-16 (Mk 9, 50; 4, 21; Lk 14, 34–35; 8, 16) ...

Read more
DAN GOSPODNJI 4. NEDJELJA KROZ GODINU A – 29.01.2023.

EVANĐELJE: Mt 5, 1-12a   EVANĐEOSKA BESJEDA NA GORI (Lk 6, 20–23) ...

Read more
DAN GOSPODNJI: 3. NEDJELJA KROZ GODINU A – 22.01.2023.

EVANĐELJE: Mt 4, 12-25 Povratak u Galileju i početak javnog djelovanja (Mk 1, 14–15; Lk 4, 14–15) ...

Read more